Etik Komisyonu

Etik Komisyon Başkanı
Salim ÖZTÜRK
Üye
Av.Hakan GÖKTÜRK
Üye - Mali Hizmetler Müdürü
Murat ÖZTÜRK